Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0010/13

Výrobek:  Panenky

Název: Beautiful Feeling and Happy Every Day

Číslo výrobní série / čárový kód:  6882009941805, 6882009941652 a 6882009941812

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: V&F

Typ/číslo modelu:  2006, 94165 a 941812

Druh rizika: Chemické
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují 4 % až 6,8 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a až 0,4 % hmotnostní dibutylftalátu (DBP). Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Plastové panenku s příslušenstvím. Popis obalu: lepenková krabice s průhledným plastovým oknem na přední a různé obrazy na stranách (dívky, květiny atd.). Na základně přední části pole se objeví slova „Beauty Legenend“ a údaje týkající se stáří. Na zadní straně je vedle obrázku označení, které obsahuje označení CE, upozornění v několika jazycích, čárový kód a údaje dovozce. Krásný Feeling: Plastová panenka v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem. Na spodní části pole se objevuje nápis „Beautiful Feeling“, obklopený květinami. Na zadní straně krabičky je nákres panenky, údaje o jejím původu, označení CE a číslo jednací, mimo jiné. Šťastný každý den: Panenka s příslušenstvím a různé výstroje a výstroje zabalené v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně. V horní přední části rámečku jsou uvedeny slova „Happy Každý den“ a na základně „Dander in the wind“. Na zadní straně pole je na výkresu krajinné a princesy štítek s označením CE, upozorněními v několika jazycích, čárovým kódem a údaji o dovozci.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko