Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0006/13

Výrobek:  Bublinová bublina

Název: Bubble Sword

Číslo výrobní série / čárový kód:  4029811253302

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  36/0092

Druh rizika: Mikrobiologické
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože mezofilní aerobní mikroorganismy se do mýdlové vody započítávají příliš vysoko (35 000 cfu/ml aerobních mezofilních bakterií). Výrobek rovněž představuje mikrobiologické riziko, protože výrobek obsahuje vysoký obsah Pseudomonas SPP (44 000 cfu/ml). V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce. Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Svodárenský kontejner bublinkového roztoku (140 ml), sekundární obal z lepenky s označením s kódem čárového kódu, označením CE, označením CE pro hračky, údaj o tom, že není vhodný pro děti do tří let, upozornění v několika jazycích a údaje o dovozci.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Itálie

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo, Španělsko, Maďarsko