Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0004/13

Výrobek:  Fluorescentní vest

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Ochranné prostředky

Značka: Chun Long

Typ/číslo modelu:  1010

Druh rizika: Úraz
Výrobek představuje riziko zranění, protože není dostatečně odrážet, a tudíž nezajišťuje bezpečnost uživatele v temnu. Výrobek není v souladu se směrnicí o osobních ochranných prostředcích (dále jen „OOP“) a příslušnou evropskou normou EN 1150.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Výstraha se má převést do vaku, 20 cm x 22 cm DIN EN 471.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Německo