Ohtlike toiduks mittekasutatavate toodete kiirhoiatussüsteem (RAPEX)

Teate number: A12/0316/19

Toode:  Laste autoiste

Nimetus: Teadmata

Partiinumber/vöötkood:  Asjaomased tooted toodeti aastatel 2014-2018.

Hoiatuse liik: Tõsine

Kategooria: Lapsehooldustooted ja -varustus

Kaubamärk: ABC products INC, babyhit, BABYWAY, BANINNI,, CAUSALPLAY, Chelino, COSATTO, GlobalLUCKYBABY, , Happy Baby, HEYNER, Kiddo, Leader Kids, , Lenox, LITTLE CAR, LORELLI, Lorelli (Saturn),, PLAYXTREM, RANT, SAFEWAY, 4BABY , bebesit, Bestbaby, CA, CAPSULA, , mybaby, OSANN, Parusok, PLAY,

Mudeli tüüp/number:  Tüübikinnitusnumbrid:E1 04301313, E1 04301371Tüübid:LB-363, BBC-Q5

Riski liik: Vigastused
Autoiste ei neela piisavalt Kineetilist energiat, mis vabaneks õnnetuse korral.
Selle tagajärjel võib laps saada vigastusi.Toode ei vasta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 44-04

Ettevõtjate osalejate võetavad meetmed: Hoiatus toote kasutamise lõpetamise kohta. (Autor: Muu)

Kirjeldus:  Laste autoiste.

Päritoluriik: Hiina

Teate esitaja: Saksamaa

Tooteid leiti ja meetmeid võeti ka järgmistes riikides: Küpros, Eesti, Soome, Poola