Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0139/17

Výrobek:  Měkká hračka

Název: Fashion

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Zalknutí
Z hračky se může oddělit malé kusy kožešin.Dítě by je mohlo zatlačit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Měkká hračka ve formě beranu.Je připevněna lepenková etiketa.Prodávané bez obalu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Rumunsko