Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0112/15

Výrobek:  Povodeň vedená světlem

Název: LED Flood Light / LED Prozektors

Číslo výrobní série / čárový kód:  2770030088993

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: Pro Light

Typ/číslo modelu:  POT-151

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Výrobek není dodáván s informacemi o teplotě světla a o nutnosti jeho použití ve vhodném místě, aby se zamezilo riziku požáru.Mechanická pevnost světla není dostačující a živé části by mohly být přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Protipovodňové světlo.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Lotyšsko