Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0075/13

Výrobek:  Cestovní adaptér

Název: Chargeur secteur (connectique micro -USB)

Číslo výrobní série / čárový kód:  8 808987 765194

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Samsung

Typ/číslo modelu:  Vzor č.:ATADU10EBE Spořadové č.:RT7C824OS/7-B/

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Na tomto adaptéru chybí doplňkové upevnění na různé připájené spoje vedlejších obvodů a je-li drátěná odpora propojena, existuje riziko zasažení elektrickým proudem pro uživatele, protože mohou být sníženy prosvětlené vzdálenosti a světlost zesílené izolace.Vzhledem k tomu, že výrobek představuje nebezpečí požáru, může dojít ke snížení průsmyků a světlosti funkční izolace.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Nabíječ do sítě pro mobilní telefony.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Portugalsko, Řecko