Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A11/0039/18

Produkt:  Blødt legetøj

Navn: doudoublure

Batchnummer/stregkode:  Batch nr. MONOP 0417

Type advarsel: Andet

Kategori: Legetøj

Mærke: BOUT'CHOU

Type/modelnummer:  H3010/0072

Risikotype: Kvælning (tilstoppet luftvej)
Det er let at få adgang til det fibrale materiale, der bærer farsen, på grund af svagheden ved visse sømme.
Fyldmateriale kan forårsage kvælning, hvis det pustes i munden af børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Distributør)

Beskrivelse:  Kanin, mus og andet blødt legetøj.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Frankrig