Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A11/0036/17

Produkt:  Sikkerhedssko

Navn: Portos White

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Andet

Kategori: Beskyttelsesudstyr

Mærke: Shoes for Crews

Type/modelnummer:  Stil nr. 5130

Risikotype: Personskader
Knaldhætter er ikke tilstrækkeligt modstandsdygtige mod sammentrykning og/eller sammentrykning.Anvendelsen af produktet udgør en risiko for skade på brugerens oer.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om personlige værnemidler og den relevante europæiske standard EN ISO 20345.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

Beskrivelse:  Sko til hvid sikkerhed for mænd og kvinder.Der vedlægges et produktspecifikationsblad, som indeholder yderligere oplysninger om skoen.Produktet kan også identificeres ved at se på skoens modersmål, hvor størrelse, stil navn, fremstillingsdato og certificeringsstandard forekommer.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Irland