Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0029/19

Výrobek:  Vnitřní ohřívač pro vytápění vnitřních prostorů bez odvodu spalin/přenosný ohřívač plynu

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  6438022219829

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Plynová zařízení a jejich součásti

Značka: Deuzer

Typ/číslo modelu:  21982-KT001

Druh rizika: Popálení
Teplota povrchu zařízení se během použití příliš zvyšuje, což představuje pro uživatele nebezpečí popáleniny.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních pro plynové spotřebiče a příslušné evropské normy EN 449.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku z trhu

Popis:  Přenosné plynové ohřívače, prodávané v samostatných obalech obsahujících jeden spotřebič.Výrobek byl prodáván na internetu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko