Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0029/14

Výrobek:  Endivie

Název: Kongens Joker 1

Číslo výrobní série / čárový kód:  9400600

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Pyrotechnické zboží

Značka: Brilliant Fireworks

Typ/číslo modelu:  Registrační číslo SIK-0272411170

Druh rizika: Popálení, Úraz
Výrobek obsahuje nižší poplatek za zdvihání, než je uvedeno v prohlášení.Výrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice a s příslušnou evropskou normou EN 14035–27.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Roketa setá se špičkou zlata.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Dánsko