Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0024/14

Výrobek:  Baterie

Název: Ming Art of Fireworks / Solopgang

Číslo výrobní série / čárový kód:  1420016002

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Pyrotechnické zboží

Značka: LCH Fireworks

Typ/číslo modelu:  Nařízení ES č. 1170 – F2–02080

Druh rizika: Popálení, Poškození sluchu, Poškození zraku, Úraz
Výrobek může vybuchnout.Dvě nehody, u nichž došlo k popáleníVýrobek není v souladu se směrnicí o pyrotechnice.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Zábavní pyrotechnika:16 zastřelená baterie, červená a černá.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Dánsko