Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0023/14

Výrobek:  Elektrická mini trouba

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  Soubor 3000FRH0SFR051213000136

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Simeo

Typ/číslo modelu:  QF520/model LX3625

Druh rizika: Popálení, Pořezání
Existuje riziko popálení při kontaktu s vnějšími stěnami pece, která se může stát příliš horká.Prostřednictvím kontaktu s koncem přístupného šroubu existuje riziko snížení emisí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

Popis:  Elektrická mini trouba – kategorie 1–1650W – 40L

Země původu: Turecko

Varování odesláno z:: Francie