Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A11/0010/17

Výrobek:  Síťový adaptér USB

Název: USB Power Adapter With Four USB Power Port

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Ostatní

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  8522367745

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Kryt z plastu je vysoce hořlavý.Pokud by byl výrobek vystaven plameni, mohl by se vznítit a šířit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Bílý adaptér s USB 3.1A, s zástrčkou pro EU prodávanou v lepenkových a plastových obalech

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Dánsko