Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1695/10

Výrobek:  Cestovní adaptéry

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Lumibel

Typ/číslo modelu:  LU-6005, LU-6015 LU-6035

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
LU-6015: Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože: Do zásuvky dotyčného příslušenství může být vložena zástrčka s vyšším stupněm utajení; Otvory v objímkách nejsou dostatečně pružné, aby byly dostatečně pružné, aby byly dostatečně vystaveny tlaku, který je v kontaktu s připojovacími kolíky, které by mohly být vloženy: Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Adaptér může být při používání snadno otevřený a kontakty na straně uzemňování mohou být odstraněny. LU-6005: Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Jsou aktivní části na bázi chráněny žaluziemi, aniž by byla vložena zátka. LU-6035: Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože: Do zásuvky dotyčného příslušenství může být vložena zástrčka s vyšším stupněm utajení; Otvory v zásuvkách nejsou dostatečně pružné, aby zaručovaly dostatečný dotykový tlak, který by mohl být vložen do zásuvek. Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Nejedná se o okenice; V době, kdy je jiný kolík přístupný, může být spojení mezi čepem a otvorem v živé zásuvce zřízeno; Adaptér může být snadno otevřen, pokud se stále používá. Dané produkty nejsou v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

Popis:  LU-6015: z bílé angsko-španělského adaptéru, bez obalu LU-6005: z bílé angsko-španělského adaptéru, bez obalu LU-6035: bílý více adaptér, obal s blistrem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko