Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1446/09

Výrobek:  Mini Banker lampy

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: Cristalmer

Typ/číslo modelu:  vzor (katalog): ST130 p//bd/b vzor (štítek): S4006.

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože kovové části světlometu jsou izolovány pouze od živých částí pouze v primární izolaci. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Mosaz tabulky světla (barvy: žlutá, zelená a modrá), výška 23 cm max. výkon 40 w

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie