Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1442/09

Výrobek:  Osobní automobil – Trafic

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Renault

Typ/číslo modelu:  Podnik Renault Trafic II, typ JL, ES schválení typu e2 * 98/14 * 0213 *.

Druh rizika: Úraz
Výrobek s sebou nese riziko zranění, protože ochranné šrouby na zadních krajních bezpečnostních pásů u dotyčných vozidel se mohou uvolnit.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Vozidla vyrobená mezi 2001 a 2008.

Země původu: Francie

Varování odesláno z:: Německo

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Španělsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Island, Bulharsko, Irsko, Maďarsko, Slovinsko, Nizozemsko