Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1437/09

Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – zapalovačů typu „high-grade“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Zapalovače

Značka: Smoking Sets

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Popálení, Požár
Tento výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože je atraktivní pro děti, zejména mladší 51 měsíců. Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů objednaných orgány.

Popis:  Zapalovače s neobvyklým terčem – zapalovače neobvyklého typu, které jsou nabízeny k prodeji bez označení v bulharském jazyce, v lepenkových krabicích, s nápisy „Kouření k kouření“ a „Vysoce jakostní zapalovač“, uživatelské pokyny a upozornění pro spotřebitele v angličtině – plnitelné kovové zapalovače, kaučuk, s víčkem. Při slisování začíná vydávat červené, modré a žluté světlo.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Bulharsko