Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1436/09

Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – světlý stupeň

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Zapalovače

Značka: Smoking sets

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Popálení, Požár
Tento výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože je atraktivní pro děti, zejména mladší 51 měsíců. Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů objednaných orgány.

Popis:  Zapalovače mající neobvyklý vzhled – zapalovače neobvyklého typu (novelty), nabízeny k prodeji bez označení v bulharském jazyce, v lepenkových krabicích, s nápisy „Kouření se stářím“ a „špičkovým zapalovačem“, pokyny pro uživatele a výstrahy pro spotřebitele v angličtině – kovové plnitelné zapalovače, barevné – šedé, s víkem a svědomitě, které vyzařují světlo.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Bulharsko