Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1433/09

Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) – zapalovačů typu „high-grade“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Zapalovače

Značka: Smoking Sets

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Popálení, Požár
Tento výrobek představuje riziko popálenin a požárů, protože je atraktivní pro děti, zejména mladší 51 měsíců. Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení produktů objednaných orgány.

Popis:  Zapalovače neobvyklého vzhledu – zapalovače neobvyklého typu, nabízené k prodeji bez označení v bulharském jazyce, v lepenkových krabicích, s nápisy „Kouření se stářím“ a „špičkovým zapalováním“, pokyny pro uživatele a upozornění na spotřebitele v angličtině; kovové plnitelné zapalovače, barevné – šedé, s nádechem, víko, s víčkem, které vyzařují melodie a červené blikání.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Bulharsko