Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1431/09

Výrobek:  Elektronická klávesnice hračky

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: MQ

Typ/číslo modelu:  MQ-3788, čárový kód: 5996055620339

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná mezi přístupnými a živými částmi, hlavní kabel není řádně připevněn k svorkám a kabel není chráněn proti tažné síle. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 62115 a EN 60065.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Elektronická klávesnice s hračkou s černým krytem. Vedle 37 klíčů je na předním panelu barevných tlačítek pro různé účinky. Na zadní desce je přívod energie a na vstupu mikrofonu. Na dně je prostor pro baterie 4 baterií AO. Hlavní složky: zástrčka (220 ~ 240 V); elektrické vedení (A RVVB PVC INSULOVANÝ WIRE 300/300 V); napájecí jednotka bez označení.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko