Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1426/09

Výrobek:  Osobní automobil – EOS

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Renault

Typ/číslo modelu:  Společnost Renault KOOEOS – výroba byla zahájena až do 21. srpna 2009

Druh rizika: Úraz
Výrobek představuje nebezpečí poranění, protože zabezpečení matice posilovače sloupku řízení na převodovce může při nízké rychlosti způsobit, že volant v obou směrech prochází velmi daleko. To by mohlo způsobit odpojení mechanismu řízení, což by mohlo vést ke ztrátě řízení.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Lehké osobní vozidlo. Výrobní čísla C008379 až C067712.

Země původu: Korejská republika

Varování odesláno z:: Portugalsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Polsko, Malta, Řecko, Švédsko, Španělsko, Bulharsko, Island, Irsko, Maďarsko, Slovinsko, Nizozemsko