Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1422/08

Výrobek:  Pistolka s vodou „SUPER“

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: HUI YUAN

Typ/číslo modelu:  Vzor: BL 70; čárový kód: 8436019620946

Druh rizika: Udušení
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obvod otvoru ve vaku je větší než 380 mm a jeho tloušťka je menší než 0,038 mm. tento obal představuje riziko udušení v případě, že by dítě mělo na hlavu vnitřek. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Pistoli na vodu s štítkem, na němž je uveden odkaz „BL 70“. Pistolka je označena jako „C-508“. Výrobek je balen v plastovém sáčku.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko