Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1420/09

Výrobek:  Mýdlo

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Napodobeniny potravin

Značka: Loydis

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože forma, barva a vzhled výrobku jsou takové, že je pravděpodobné, že ji děti zaměňují s potravinou a následně výrobek umístí do úst. Kvůli konzistenci výrobků (mýdel) se malé děti mohou snadno ukousnout a oddělit malé části, které by mohly spolknout, což představuje nebezpečí zalknutí. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Mýdlo z různých barev a ve tvaru bonbónů, zabalených v celofánu

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Španělsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Portugalsko