Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1409/09

Výrobek:  Mini motorkola – Dric Bike

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: King Roma

Typ/číslo modelu:  JLM 003B

Druh rizika: Popálení, Požár, Úraz
Výrobek představuje riziko požáru, popálenin a zranění, protože: Palivový systém má vady, které mohou vést k úniku paliva, Ve výfukovém systému chybí tepelný kryt, Při nárazu při nárazu na velmi ostré hrany je pravděpodobné, že se při nárazu rozdělí plastové díly, Řídítka k řídítkám nejsou kuličkové. Kromě toho by bylo možné vdechnout paliva z palivových par před jezdcem a vdechnout je. Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

Popis:  Částečně smontovaný mini motocykl balený v hnědé lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Spojené království