Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1404/08

Výrobek:  Rohože z puzzle

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Tappetino Eva con Gioco ("Eva mat with game")

Typ/číslo modelu:  16649

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko z důvodu přítomnosti acetofenonu, látky klasifikované směrnicí 67/548/EHS jako škodlivé při požití a při podráždění očí.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgány.

Popis:  Každá podložka je tvořena 10 barevnými tvarovkami z pryže (žluté, zelené, modré, oranžové atd.) čísel.

Země původu: Malajsie

Varování odesláno z:: Itálie