Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1403/09

Výrobek:  Leštění obuvi – těstoviny do bujky

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  5906764644243 a 5906764644250, číslo šarže: 25–09–2009

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Eco +

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože je dodáván bez obalu, který je odolný vůči dětem, a proto je možné snadno otevřít kulatinu s černým plastem. Výrobek není v souladu se směrnicí 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

Popis:  Černá nebo hnědý čelist v 40 ml kruhového, černého, plastového kontejneru s lehce otevíratelným, poklopným víčkem.

Země původu: Polsko

Varování odesláno z:: Litva

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Lotyšsko, Polsko