Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1397/08

Výrobek:  Napodobenina hračky napodobující hmyz

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: BEETLE insect family

Typ/číslo modelu:  Skupina hmyzu, hudba a světlo, kód 823–01

Druh rizika: Pořezání, Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení a střihnutí, protože antény brouka se mohou oddělit a mohou se vytvořit malé ostré části, které se zcela vejdou do válce pro malé části. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Vícebarevná plastová hračka ve formě brouka (žlutá hlava, červená nos, zelená barva, červená a černá křídla, bílá antény). Hračka se skládá z hudby a světla, když se křídla lisuje. Přibližné rozměry: délka 15 cm, šířka 10 cm, výška 12 cm. Hračka se zabalí do zelené a červené lepenkové krabice s průhledným okénkem. Na obalu je označení CE a označení „3 +“.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Řecko