Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1387/08

Výrobek:  Koloběžka pro děti

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: SCOOTER

Typ/číslo modelu:  Vzor: JS402–4, čárový kód: 8435225842609

Druh rizika: Úraz
Výrobek představuje nebezpečí poranění v důsledku ostrých hran. Kromě toho, vzhledem k tomu, že montážní pokyny jsou k dispozici pouze v angličtině, může být výrobek nesprávně sestaven tak, aby uživatel spadal. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány.

Popis:  Růžová koloběžka s košíkem zdobenou květinou. Obaly jsou označeny růžovým lepenkem označovaným jako „SCOOTER“, s označením CE a s pokyny pro montáž v angličtině.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko