Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1386/08

Výrobek:  Mobilní telefony – mobilní telefon

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  8413930155689

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: FANTASTIKO

Typ/číslo modelu:  Ref. č. 15568, č. 6680B,

Druh rizika: Popálení
Výrobek představuje riziko popálení, protože teplota jednoho ze tří telefonů překračuje maximální limit 45 °C u přístupných kovových částí, pokud je izolace mezi částmi jiné polarity krátkolní.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Souprava tří plastových mobilních telefonů (zeleně, červené a oranžové). Obaly jsou etikety s nápisem „Novelty Mobile Telephone“ a „Vyrobeno v Číně“, označení CE, výstražný symbol, který není pro děti mladší 36 měsíců doporučen, údaj o tom, že je napájený baterií a údaje o dovozci.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko