Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1369/09

Výrobek:  Střiž pro kojence

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Oděvy, textilie a módní doplňky

Značka: Play zone

Typ/číslo modelu:  Styl 398

Druh rizika: Chemické, Úraz
Výrobek představuje chemické riziko, protože obložení spodní části uvolní 570 mg/kg formaldehydu a obložení horní části uvolní 630 mg/kg formaldehydu. Obě tyto hodnoty překračují mezní hodnoty stanovené ve vnitrostátních právních předpisech 30 mg/kg formaldehydu v textilních výrobcích určených pro děti mladší 2 let a 100 mg/kg pro textilní výrobky, které jsou při běžném používání ve styku s kůží. Výrobek také představuje riziko zranění v důsledku přítomnosti dekorativních kordů v prostoru pasu. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

Popis:  Kojenecké oděvy s horní a horní částí a spodní částí krajky se třemi růžovými podložkami. Černé a růžové šňůry na pasu. Velikost: Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 80 cm.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko