Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1355/08

Výrobek:  Disko – Twins diso lamps

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: Out of the blue

Typ/číslo modelu:  Článek 57/8296 EAN 4029811195244

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: — živé části zásuvky světelného zdroje se mohou dotknout při změně baňky, — Držitel nemá ochranu proti tomu, aby se dotkla zásuvka se světelným zdrojem, — přetlakové zařízení není pevně spojeno se světlometem/svítilnou. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60598 a EN 60238.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Disky, 230 V, 15 W, E 14.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo