Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1351/08

Výrobek:  Náhrdel- Janina náhrdelí 50 cm

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Klenoty

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  EAN 23624006211000000299

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje migraci niklu z 0.147–38.661 µg/cm²/týden, která překračuje mezní hodnotu stanovenou ve směrnici 76/769/EHS o chemických omezeních.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Stříhovače s velkými kovovými spoji a různé kovové nádoby (čtverce, pravoúhelníky, cloud, hvězdy, klíny).

Země původu: Tchaj-wan

Varování odesláno z:: Německo