Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1348/10

Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Zapalovače

Značka: Champ

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Popálení
Výrobky představují riziko popálenin, protože jsou atraktivní pro děti.Výrobky nejsou v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Zapalovač světla, který se při stlačení světla vznítí.Světlo je udržováno tak dlouho, dokud je tlačítko zapalování zcela stlačeno.Stříbrné a oranžové tělo.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Malta