Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1346/10

Výrobek:  Podložka pod puzzle – Eva Pulichy Mats

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Euro-One

Typ/číslo modelu:  kód:YX-10–6, SE1021, kód EAN:8344102132132

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože malé části mohou být snadno odděleny a spolknuty.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem.Stažení z trhu nařízené orgány. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Podlahové podložky z pěnové puzzle zhotovené ze 6 stavebních bloků, z nichž každý blok sestává z 6 čtverců s odnímatelnými písmeny nebo číslicemi.Jsou zabaleny v průhledné fólii s plnicím štítkem, na kterém je vyobrazena situace, v níž se jako dítě jedná o dítě.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Slovensko