Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1340/10

Výrobek:  Lak na nehty – Nesil Polisch

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: Opoola

Typ/číslo modelu:  Barva 6

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 4,0 g/kg bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), který je v kosmetických přípravcích zakázán směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgány.

Popis:  Žlutý lak na 8,5 ml skleněné láhve, víček, víko stříbrné.Objem 8,5 ml

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Česká republika

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Česká republika