Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1338/10

Výrobek:  Cestovní nabíječka

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Enjoy

Typ/číslo modelu:  Typ:TC4 (AC-4)

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vzdálenosti mezi primárními a sekundárními částmi nejsou dostatečné.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Cestovní nabíječka pro mobilní telefon.

Země původu: Tchaj-wan

Varování odesláno z:: Finsko