Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1338/08

Výrobek:  Elektrická příklepová vrtačka

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  8014132030189, kód šarže: T-2247–1

Typ varování: Závažné

Kategorie: Strojní zařízení

Značka: VD-TECH Profi

Typ/číslo modelu:  V532,

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože: — základní izolované dráty mohou přijít do styku s pohybujícími se přístupnými kovovými částmi, a mohly by proto být poškozeny, Izolace drátů není dostatečná, a proto může docházet mezi živými částmi a přístupnými kovovými částmi. Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Vně elektrického cvičení je červená plastová. Na jedné straně je spínač pro výběr materiálu, který má být vyvrtán. Přepínací rychlostní stupeň má dvě polohy. Směr otáčení lze změnit a také existuje možnost blokování pro trvalou činnost. Technické parametry: 230V ~; 50 Hz; 500W; 1900/2800RPM; 13 mm, třída II.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Maďarsko