Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1337/10

Výrobek:  Rtěnky – Lipistick BAOLISHI/JULINNA č. 2 červená, 3 růžová, 4 červená, 8 růžová, 9 hnědá, 11 červená a BAOLISHI č. 70

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: BAOLISHI and BAOLISHI/JULINNA

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobky představují chemické riziko, protože obsahují kadmium.Látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 a 2, jako je kadmium a jeho sloučeniny, jsou v kosmetických přípravcích zakázány.Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a zničení položek, které orgány zjistily.

Popis:  Rtěnky BAOLISHI a BAOLISHI/JULINNA v plastových obalech.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Bulharsko