Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1329/08

Výrobek:  Com’ s náprsenkové kalhoty – měkké pelicové náklony

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby

Značka: Libra

Typ/číslo modelu:  Pas dítěte „KOD033“, kód EAN: 5907746000033

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 20,3 % hmotnostní bis (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a 10,2 % hmotnostní diisononylftalátu (DINP). Podle směrnice 76/769/EHS o chemických omezeních jsou některé ftaláty v předmětech pro péči o děti zakázány.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Nákladka dítěte s kapsou, tištěná na pohled na psy a květiny. Nádech se balí do průhledného plastového sáčku, který je uzavřen barevnou kartou. Obarvená karta je nadšená k nápísmu s nápisem: „Librama měkké pelstarické náklony. Silné praktické – velké množství zlomků a úniků – pouze otře.“

Země původu: Polsko

Varování odesláno z:: Lotyšsko