Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1173/07

Výrobek:  Plastová zvířata – miei giochi.

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: CiGiochi C B A.

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Zalknutí
Výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože během zkoušky v tahu se hlava strojvedoucí, která se nachází v lodi, oddělila s tahovou silou 85 N místo 90 N a zcela zapadá do válce pro malé části. Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN-71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

Popis:  „No fetalati“ je napsán na balení.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovinsko