Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1171/10

Výrobek:  Dekorativní pobočky

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Napodobeniny potravin

Značka: Festi

Typ/číslo modelu:  Čárový kód 1 100 000 467 663

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože napodobení fialových bobulí by mohlo být zaměňováno s reálnými bobule a spolčením. Výrobek není v souladu se směrnicí 87/357/EHS, pokud jde o výrobky, u nichž se ukáže, že jsou jiné než výrobky, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu a likvidace zásob. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Dekorativní pobočky, 11–12 cm dlouhé, s fialovými bobulemi.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Francie