Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1169/10

Výrobek:  Osobní automobil – šprot obecný

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Mercedes-Benz

Typ/číslo modelu:  Zařízení Sprinter, typy 903 a 906. Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 10. srpna 2009 do 5. března 2010 a mají identifikační čísla vozidla od WDB906 * * * * * E022768 až E 031632.

Druh rizika: Úraz
Bezpečnostní pásy nesmějí být spojeny s požadovaným utahovacím momentem. To znamená, že v případě nehody nelze zadržovací funkci bezpečnostního pásu plně zaručit.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Osobní automobil/nákladní automobil.

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Německo