Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 1112/09

Výrobek:  Hračka z mobilního telefonu – ALIEN Gsm

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: VIDAL

Typ/číslo modelu:  EAN 8427265040794, model 3210, POLOŽKA NO. 1014079

Druh rizika: Poškození sluchu
Výrobek představuje riziko poškození sluchu, protože hladina akustického tlaku (98 dB) překračuje maximální povolenou hodnotu 80 dB. Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

Popis:  Hračka je mobilní telefon ve žlutém a černobílém provedení a zobrazuje cizince. Stisknutí všech deset tlačítek z pryže vede k různým zvukům. Hračka je napájena o 2’AA’ 1.5V, které jsou dodávány. Obal se skládá z lepenky s fotografiemi chlapce a hračky. Na štítku a na obalu jsou upozornění a informace týkající se výrobku: jméno a adresa španělského dovozce, označení CE, „Made in China“ a číslo modelu, značka a piktogram s omezením pro věkovou kategorii 0–3 let.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Polsko