Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 1084/09

Produkt:  Superlim

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: Better life

Type/modelnummer:  Punkt 41/028. 5 030481 410284

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da den indeholder 16,1 % chloroform, hvilket er over den tilladte totalvægt på 0,1 %. Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivilligt stop for salg. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  "superlim" -rør på pap- og blisteremballage.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Det Forenede Kongerige