Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 1067/09

Produkt:  Dukke

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: LITTLE Amy

Type/modelnummer:  Nr. 8188, ITEM NR: NGZ 4394709, EAN-kode: 8643947091230

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 16 % vægtprocent bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) og 0,39 % (vægt) diisononylphthalat (DINP). I henhold til REACH-forordningen forbydes visse phthalater i legetøj.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndighederne.

Beskrivelse:  Beskrivelse: Dukken fremstilles af blødgjort PVC, klædt på klædning, sko og monofilament. Produktet er pakket i en gennemsigtig plasticpose, der er lukket med en trykt etiket mærket LITTLE Amin, nr. 8188.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Slovakiet