Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: 1031/10

Produkt:  Views — Flecedecke

Navn: 

Batchnummer/stregkode: 

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter

Mærke: KiK

Type/modelnummer:  Vægtskål 130 x 170 cm, 100 % Polyester, 2,99 EUR, Sæsoner:109, produktgruppe 922, løbenummer 3417600, sort.

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder azofarvestoffer, som kan afgive kræftfremkaldende aminer.Det sorte tråd frigiver 51,5 mg/kg 4-aminoazobenzen.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

Beskrivelse:  Kappen fremstillet af sort pels, søkant med sort tråd, trykt papiretiket.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Tyskland

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Ungarn