Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0980/08

Výrobek:  Elektronické zjednodušené nabíječky — 1) Mini cestovní nabíječka v elektronické podobě 2) Fast Mini subjekt

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka:  1) TF1- Tel Force One, FOREVER 2) TF1- Tel Force One

Typ/číslo modelu:  1) TC-02FR, LAD 107/6610/3310/6600/6310, 3310 NOK 2) Typ: TC-02TF, NRG 60, LAD 864/6101/N91/N70/6103

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože: Konstrukce konvertoru není v souladu s požadavky na bezpečné oddělení primárního vinutí od druhotného vinutí, Bezpečnostní vzdálenosti nejsou v souladu s požadavky na dvojitou izolaci, Délka vodičů umožňuje přejíždění dvojité izolace v případě uvolnění konektoru a možnost přítomnosti síťového napětí na výstupním konektoru, — velikost vidlice nesplňuje požadavky, Nejsou splněny požadavky na zesílenou izolaci mezi výstupním konektorem a síťovou zástrčkou pro dvojitou izolaci, — výrobek nesplňuje požadavky na elektromagnetické emise. Kromě toho není uvedeno žádné označení typu a příkonu. Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950, EN 55022 a EN 55024.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Černá, lepenková balení s označením. Údaje o výrobku: 1) PŘEDMLUVER, TC-02FR, vstup 100–240 V, 50–60 Hz, max 80mA, výstup DC 5V-10V, max. 600mA, CE značka, navržený TF1 v EU, vyrobený v ČLR pro společnost Forever Europe. www.forevergsm.com 2) NRG60, typ TC-02TF, vstup 100–240 V, 50–60 Hz, výstup DC 5V-10V, max. 600mA, CE značka, navržený TF1 v EU, vyrobený v ČLR pro společnost Forever Europe.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Slovensko