Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0964/08

Výrobek:  Rozvíjející se hračky

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  4029069285902

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože malé části, které se zcela vejdou do válce pro malé části, mohou být snadno odděleny. Tyto malé části mohou vzrůst o více než 50 % (naměřená hodnota: 50.4 190,6 %). Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Užovka, která je podle štítku schopna expandovat do vody po ponoření do vody o 600 % po dobu 72 hodin. Rozměry balení: 13 x 38 cm.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko