Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: 0962/08

Výrobek:  Rozvíjející se hračky – Tornaise vejce a krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Název: 

Číslo výrobní série / čárový kód:  9414760000247

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu: 

Druh rizika: Zalknutí
Výrobek představuje nebezpečí udušení v důsledku malých částí (nohy a hlavy), které se zcela vejdou do válce pro malé části a mohou být snadno odděleny. Tyto malé části mohou vzrůst o více než 50 % (naměřená hodnota: 69.8 – -176,8 %). Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány.

Popis:  Želva skrytá ve vejcích, které jsou v souladu s návodem k použití ponořeny do vody a rozroste. Rozměry vajíček: přibližně 60x46 mm. balení: kapsle z plastů.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko